WARUNKI OGÓLNE

1.    Sklep internetowy firmy BDB Sp. z o.o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem cislog.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.    Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym cislog.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.    Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez BDB Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego.

5.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia BDB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6.    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

7.    Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8.    Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9.    Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je BDB Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na BDB Sp. z o.o.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10.  Towary oferowane w sklepie internetowym cislog.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

11.  W przypadku reklamacji należy kontaktować się z BDB Sp. z o.o. lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.

12.  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.  Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie cislog.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep - tj. BDB  Sp. z o.o., z siedzibą w Trzciance, przy ul. Sikorskiego 57 wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).


Zapytaj o wycenę

 

Opinie o cislog.pl w Okazje.info
Pobieranie danych...